Besi Click keert al na één jaar netto 23,58% uit - Wilgenhaege

Besi Click keert uit

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Tot de productkenmerken van de Besi Click behoorden: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel Besi Semiconductor Industries N.V. (‘Besi’) als onderliggende waarde. Het beleggingsproduct stopt als het minst presterende aandeel op één van de peildata hoger staat dan aan het begin. Op de eerste peildatum (16 september 2019) was dit al het geval, waardoor aan beleggers hun nominale inleg vermeerderd met een netto rente van 23,58%* werd uitgekeerd.

Interessant? Klik op de button om te zien hoe álle beleggingsproducten het doen.

Bekijk alle resultaten

* de netto-uitkering is ná aftrek van provisies, kosten en lasten. Beleggers kregen hun nominale inleg vermeerderd met een netto rente-uitkering van 23,58% uitgekeerd. De Besi Click is beëindigd. De Besi Click had een looptijd van maximaal 5 jaar en kende een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 19% = 95% indien het beleggingsproduct pas op de vijfde peildatum zijn doelstelling zou hebben bereikt.

Actueel:

Royal Dutch Shell 14%

De inschrijving op dit product sluit vrijdag 27 september om 15.00 uur.

Energie maakt een praktisch onmisbaar deel uit van ons leven. Wereldwijd is de vraag naar energie groot en deze vraag zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen.

U kunt nu deelnemen in een beleggingsproduct dat één van de grootste energieproducenten ter wereld als onderliggende waarde heeft: Royal Dutch Shell.

 

 

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.