BESI 14,5%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

BESI 14,5%* succesvoller gesloten dan verwacht

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Woensdag 13 april 2022

Rente op BESI 14,5%** nóg hoger

De emissie van BESI 14,5% is op afgelopen vrijdag 8 april succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 20,1%***. Dat is 5,6% hoger dan de 14,5% die was geprognosticeerd.

Woensdag 13 april 2022

Rente op BESI 14,5%** nóg hoger

De emissie van BESI 14,5% is op afgelopen vrijdag 8 april succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 20,1 %***. Dat is 5,6% hoger dan de 14,5% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

* BESI 14,5% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de BESI 14,5% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de BESI 14,5% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel BESI als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. BESI 14,5% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 20,1 = 100,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 95,4%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de BESI 14,5% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de BESI 14,5%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/besi-14-5. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. BESI 14,5% wordt uitgegeven door BNP Parisbas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de BESI 14,5% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.