Beleggingsproduct NN Nestlé komt al na 1 jaar tot uitkering - Wilgenhaege

Beleggingsproduct NN Nestlé komt al na 1 jaar tot uitkering: netto 18,1% rendement.

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 26 april 2022

Beleggingsproduct NN Nestlé komt al na 1 jaar tot uitkering: netto 18,1% rendement.

Het beleggingsproduct NN Nestlé** is al na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers een netto rente van 18,1%* op.

Tot de productkenmerken van NN Nestlé behoorden:

 

  • Tot vijf jaar lang beleggen met aandelen NN (Nationale Nederlanden Group NV) en Nestlé SA als onderliggende waarden;

  • Uitkering van de rente vond plaats als het minst presterende aandeel van NN Nestlé op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sloot.

De beide onderliggende aandelen van NN Nestlé sloten al op de eerste peildatum (25 april 2022) boven de startwaarden, waardoor beleggers hun nominale inleg terugontvingen plus een netto* rente-uitkering van 18,1%. Het beleggingsproduct is op dat moment beëindigd.

Dinsdag 26 april 2022

Beleggingsproduct NN Nestlé komt al na 1 jaar tot uitkering: netto 18,1% rendement.

Het beleggingsproduct NN Nestlé** is al na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers een netto rente van 18,1%* op.

Tot de productkenmerken van NN Nestlé behoorden:

 

  • Tot vijf jaar lang beleggen met aandelen NN (Nationale Nederlanden Group NV) en Nestlé SA als onderliggende waarden;

  • Uitkering van de rente vond plaats als het minst presterende aandeel van NN Nestlé op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sloot.

De beide onderliggende aandelen van NN Nestlé sloten al op de eerste peildatum (25 april 2022) boven de startwaarden, waardoor beleggers hun nominale inleg terugontvingen plus een netto* rente-uitkering van 18,1%. Het beleggingsproduct is op dat moment beëindigd.

*De netto-uitkering is na aftrek van provisies, kosten en lasten.

De startdatum van NN Nestlé was 23 april 2021. NN Nestlé had een maximale looptijd van 5 jaar. Op de eerste peildatum (25 april 2022) werd de doelstelling bereikt en is het product beëindigd. Op 2 mei 2022 wordt een netto rente van 18,1% uitgekeerd aan de beleggers. NN Nestlé kende een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 22,3% = 111,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling zou bereiken; deze uitkering heeft niet plaatsgevonden omdat de doelstelling al was bereikt op de eerste peildatum.

Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. NN Nestlé is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct is verkocht op basis van Execution Only. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.