Adidas – Volkswagen 21%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

Adidas – Volkswagen 21%* succesvoller gesloten dan verwacht

Bekijk beleggingsproduct
Heeft u een vraag?
Neem contact op

Donderdag 23 september 2021

Rente op Adidas – Volkswagen 21%* nóg hoger

De emissie van Adidas – Volkswagen 21% is op afgelopen vrijdag 17 september 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 25,8%***. Dat is 4,8% hoger dan de 21% die was geprognosticeerd.

Donderdag 23 september 2021

Rente op Adidas – Volkswagen 21%* nóg hoger

De emissie van Adidas – Volkswagen 21% is op afgelopen vrijdag 17 september 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 25,8%***. Dat is 4,8% hoger dan de 21% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

*Adidas – Volkswagen 21% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de Adidas – Volkswagen 21% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

**Tot de productkenmerken van de Adidas – Volkswagen 21% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen Adidas AG en Volkswagen AG als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minst presterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Adidas – Volkswagen 21% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 25,8 = 129% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 123,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Adidas – Volkswagen 21% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Adidas – Volkswagen 21%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/adidas-volkswagen-21/ U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Adidas – Volkswagen 21% wordt uitgegeven door Société Général S.A. (Société Général). U loopt een kredietrisico op Société Général. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Adidas – Volkswagen 21% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.