3-3-7 maart 2026 - Wilgenhaege

3-3-7*


Drie jaar lang óf 3,32% óf 7% rente per jaar

Heeft u een vraag?
Neem contact op
03_03_AFM_risico_indicator_print

De inschrijving op de Drie-Drie-Zeven* is geopend

Als u belegt in de Drie-Drie-Zeven van Wilgenhaege Asset Management B.V. ontvangt u drie jaar lang óf minimaal 3,32% óf maximaal 7% aan rente over uw nominale inleg. 

Het percentage aan rente dat wordt uitgekeerd, hangt af van de stand van de AEX-Index op de drie, jaarlijkse peildata. 

Hoe werkt het?

Staat de AEX-Index op een peildatum gelijk aan of hoger dan de Startwaarde (slotkoers AEX-Index vrijdag 3 maart 2023) dan wordt het hoge rentepercentage van 7% uitgekeerd. Staat de AEX-Index lager dan de Startwaarde dan wordt de lage rente van 3,32% uitgekeerd. 

Over de gehele looptijd ontvangt u minimaal 3 x 3,32% = 9,96% en maximaalx 7% = 21% aan rente over uw nominale inleg. 

Als de AEX-Index op de einddatum lager eindigt dan 70% van de Startwaarde dan lost de Drie-Drie-Zeven af tegen de nominale waarde (100%). Eindigt de AEX-Index op de einddatum gelijk aan of hóger dan 70% van de Startwaarde, dan lost de Drie-Drie-Zeven 4% hoger af dan de nominale waarde (104%). 

Wilt u de informatie liever per e-mail toegestuurd krijgen?

Hoe werkt het?

Staat de AEX-Index op een peildatum gelijk aan of hoger dan de Startwaarde (slotkoers AEX-Index vrijdag 3 maart 2023) dan wordt het hoge rentepercentage van 7% uitgekeerd. Staat de AEX-Index lager dan de Startwaarde dan wordt de lage rente van 3,32% uitgekeerd. 

Over de gehele looptijd ontvangt u minimaal 3 x 3,32% = 9,96% en maximaalx 7% = 21% aan rente over uw nominale inleg. 

Als de AEX-Index op de einddatum lager eindigt dan 70% van de Startwaarde dan lost de Drie-Drie-Zeven af tegen de nominale waarde (100%). Eindigt de AEX-Index op de einddatum gelijk aan of hóger dan 70% van de Startwaarde, dan lost de Drie-Drie-Zeven 4% hoger af dan de nominale waarde (104%). 

Wilt u de informatie liever per e-mail toegestuurd krijgen?

Wanneer is de Drie-Drie-Zeven interessant voor u?

De Drie-Drie-Zeven is interessant als:

  • U op zoek bent naar een aantrekkelijke rente-uitkering van 3,32% of 7% per jaar;
  • U op de einddatum minimaal uw nominale inleg terug wilt hebben;
  • U op zoek bent naar een belegging met een korte looptijd.

De Drie-Drie-Zeven is minder interessant als:

  • U verwacht dat de AEX-Index zal dalen en u 3,32% een te laag rentepercentage vindt;
  • U gedurende de looptijd geen kredietrisico wenst te lopen op Wilgenhaege Asset Management;
  • U gedurende de looptijd over uw inleg wenst te kunnen beschikken.

* De Drie-Drie-Zeven van Wilgenhaege Asset Management B.V. is een beleggingsproduct. Het Essentiële-informatiedocument kan kosteloos worden opgevraagd bij Wilgenhaege Asset Management B.V.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inzet verliezen.

Bekijk hier de brochure

Wilt u de brochure liever per e-mail of per post ontvangen?

Inschrijven?

De minimale nominale inleg bedraagt € 100.000,-.

U kunt inschrijven tot uiterlijk vrijdag 3 maart 15.00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Asset Management B.V. Klik op de button “Inschrijven”, u vult uw gegevens in en wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om de benodigde documenten met u in te vullen.

Past op dit moment een instapbedrag van € 100.000,- u niet?
Vraag een van onze beleggingsadviseurs naar alternatieve mogelijkheden.

Afdrukken
Afdrukken

Inschrijven?

Laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om de benodigde documenten met u in te vullen.

Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar alternatieve mogelijkheden?

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik ontvang graag de brochure per e-mail of per post

Belangrijkste kenmerken van  Drie-Drie-Zeven*
Uitgevende instelling
Wilgenhaege Asset Management B.V.
Distributeur
Wilgenhaege Asset Management B.V.
Uitgifteprijs
100% (1.000 euro)
Nominale waarde
1.000 euro (= één deelneming in de Drie-Drie-Zeven)
Minimale inschrijving
€ 100.000,- (100 stuks)
Uitgiftedatum
Vrijdag 3 maart 2023
Einddatum
Dinsdag 10 maart 2026
Structureringskosten
De structureringskosten bedragen 4% van de nominale waarde en worden bij inschrijving in rekening gebracht.
Ontwikkelingskosten
De ontwikkelingskosten bedragen 0,65% per jaar en zijn ingeprijsd in het product.
Peildata
Datum 1: maandag 2 maart 2024
Datum 2: maandag 3 maart 2025
Datum 3: dinsdag 3 maart 2026
Rente-uitkering
De rente wordt vijf werkdagen ná een peildatum uitgekeerd.
Startwaarde
De Startwaarde is de slotstand van de AEX-Index op vrijdag 3 maart 2023.
Hoge rente van 7%
Wordt uitgekeerd over de periode van een jaar als de AEX-Index op een peildatum gelijk aan of hoger dan de Startwaarde noteert.
Lage rente van 3,32%
Wordt uitgekeerd over de periode van een jaar als de AEX-Index op een peildatum lager noteert dan de Startwaarde.
Inschrijftermijn
Van maandag 13 februari 9:00 uur tot vrijdag 3 maart 2023 15:00 uur.
Aflossing op einddatum
Dinsdag 10 maart 2026
Uitkering op einddatum
  1. Als de AEX-Index op dinsdag 3 maart 2026 lager noteert dan 70% van de Startwaarde: 100% van uw nominale inleg.
  2. Als de AEX-Index op dinsdag 3 maart 2026 gelijk aan of hoger noteert dan 70% van de Startwaarde: 104% van uw nominale inleg.
Aflossing op einddatum
De aflossing van 100% of 104% van uw nominale inleg wordt vijf werkdagen ná de laatste peildatum tegelijkertijd met de laatste rente-uitkering van 3,32% of 7% uitgekeerd.

Belangrijke informatie

* De Drie-Drie-Zeven is een beleggingsproduct dat wordt uitgegeven door Wilgenhaege Asset Management B.V. Het Essentiele informatiedocument (Eid) kan kosteloos worden opgevraagd bij Wilgenhaege Asset Management B.V. Kijk voor meer informatie over een Eid op www.afm.nl/eid. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 

Gun uzelf de tijd om het informatiememorandum goed door te nemen om te zien welke kansen, risico’s en voorwaarden verbonden zijn aan het beleggen in de Drie-Drie-Zeven. Zo kunt u het potentieel van deze belegging beoordelen en een geïnformeerde beslissing nemen. Win indien nodig professioneel advies in.

Wilgenhaege Asset Management B.V staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34359923. De activiteiten van Wilgenhaege Asset Management B.V zijn juridisch volledig afgescheiden van die van de beleggingsonderneming Wilgenhaege Capital Markets B.V