Wilgenhaege lanceert een nieuw beleggingsproduct. - Wilgenhaege

Wilgenhaege lanceert een nieuw beleggingsproduct.

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Tot de productkenmerken behoren: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel Aegon N.V. (Aegon) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel Aegon op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit. De rente is vastgesteld op 18,7%*. Dat is 4,7% hoger dan de geprognosticeerde 14%.

Inschrijven op de Aegon Click is niet meer mogelijk.

Interessant? Kijk hier hoe àlle producten het doen.

Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Bekijk alle resultaten: www.wilgenhaege.nlIn het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

*de rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. De Aegon Click kent een bruto geprognosticeerde rente uitkering van maximaal 5 x 18,7% =93,5%% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 88,4%.